11.งานไฟฟ้า

                

งานไฟฟ้า (ไม่รวม ระบบไฟฟ้าภายนอก หรือสายเมนภายนอก)

สายเมนไฟฟ้า                                        สายเดี่ยว ขนาด  16  มม.  ( ยี่ห้อ  YAZAKI )

มิเตอร์ไฟฟ้า                                           มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด  15 ( 45 )  แอมป์ (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอมิเตอร์กับการไฟฟ้า)

สายไฟฟ้าภายใน                                  เดินสายไฟร้อยท่อฝังในผนัง  หรือ ร้อย เฟล็กซ์(ท่ออ่อน)ในฝ้าเพดาน

สายไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม)            เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5  มม.  ( ยี่ห้อ  YAZAKI ) กำหนดตามความเหมาะสมของราคาบ้าน(ติดเพิ่ม คิดจุดละ 800 บาท)

สายไฟฟ้ากำลัง ( ปลั๊ก )                       เส้นผ่าศูนย์กลาง  2.5  มม. ( ยี่ห้อ  YAZAK I) กำหนดตามความเหมาะสมของราคาบ้าน(ติดเพิ่ม คิดจุดละ 800 บาท)

ดวงโคม                                                  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา

อุปกรณ์ปลั๊ก – สวิทซ์                           ภายในประเทศ  (ยี่ห้อ  BTICINO )

แผงควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า                        Square-D  12 ช่อง

เดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ  ให้ไม่เกิน 1 จุด (ติดเพิ่ม คิดจุดละ 1500 บาท)

ปลั๊ก ทีวี  ให้ไม่เกิน 1 จุด (ติดเพิ่ม คิดจุดละ 1500 บาท)

ปลั๊กโทรศัพท์   ให้ไม่เกิน 1 จุด (ติดเพิ่ม คิดจุดละ 800 บาท)